Plan pracy

                                                                     

PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLWICY

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

Rozdział I

Jesteśmy przyjaciółmi przyrody

 

CEL OGÓLNY:

Celem ogólnym jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Edukacja przyrodnicza sprzyja też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. poznanie najbliższego środowiska,
 2. obcowanie z naturą,
 3. uczenie się poprzez przeżywanie,
 4. kształtowanie świadomości ekologicznej,
 5. uwrażliwianie na piękno pór roku,
 6. fascynacja światem, jego różnorodnością i pięknem,                                                                                                                                                                                    
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielnoś
 8. zdobywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich opisu,
 9. kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji,
 10. wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
 11. rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 12. poznanie motywów, sposobów ochrony i kształtowania środowiska,
 13. kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
 14. przewidywanie i ocena następstw działalności człowieka,
 15. kształtowanie postaw ekologicznych, a więc nawyku dbania o środowisko naturalne i odpowiedzialności za nie,
 16. uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody,
 17. propagowanie zdrowego trybu życia w bliskim kontakcie z przyrodą.
 18. uświadomienie skutków niszczącego działania człowieka

 

ZADANIA I SPOSÓB   REALIZACJI

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”.

 • segregowanie śmieci

WRZESIEŃ

E. Sopata

Zbieranie   baterii, zakretek

 

WRZESIEŃ

 

M. Turzańska

Poznanie   plonów z sadu   i ogrodu

Wycieczka   do ogródka warzywnego i sadu

Obserwacje:

- w sadzie : badanie smaków różnych owoców, badanie ich budowy , porównywanie; mieszanie soków i smakowanie;
- prace jesienne w polu: kopanie ziemniaków, buraków cukrowych, jesienna orka, siew oziminy;

WRZESIEŃ

 

Nauczyciele

„Dzień pieczonego ziemniaka”

Co mamy z   ziemniaków?

WRZESIEŃ

 

M. Turzańska

T. Kłossowicz

E. Sopata

Powitanie Jesieni

 • Zabawa jesienna

kącik przyrody

WRZESIEŃ

 

M. Turzańska

 

Obserwacja przyrody w naturalnym środowisku-

Wycieczki do   lasu, na pole   uprawne

grzyby – poznanie niektórych gatunków   jadalnych i trujących

Zajęcia   o tematyce:

- odloty ptaków: pokaz na ilustracji, słuchanie głosów ptaków, obserwacja odlotu dzikich kaczek ( klucz), rysowanie drogi palcem na globusie;
- zbieranie liści i innych darów jesieni : badanie budowy liścia lupą, suszenie liści, rozpoznawanie ich i nazywanie, porównywanie szyszek i określanie z jakiego drzewa pochodzą; sadzenie do piasku owoców kasztanowca;
- przygotowanie zwierząt do zimy: gromadzenie zapasów, zmiana futra, upierzenia, zapadanie w sen zimowy;

 

 

„Jesienne plony”

- wystawki owoców i warzyw w kącikach przyrody

połączone z degustacją;

- wystawki runa leśnego oraz owoców drzew liściastych i iglastych

 

Ścieżka   edukacyjna w ogrodzie -   grzyby, rośliny uprawne

 

 

Woda

Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.

Zachowanie się wody w zależności od temperatury.

Znaczenie wody dla życia ludzi, roślin, zwierząt.

Zanieczyszczenia

Teatrzyk w   wykonaniu nauczycielek

„Do czego potrzebna jest woda?”

Zabawy i eksperymenty z   wodą – filtrowanie wody, zamarzanie   wody

 

WIATR -- wiatr: czytanie książki „Przyroda’’, badanie siły wiatru poprzez unoszenie się różnych materiałów: piórko, kartka papieru, torba foliowa, latawiec; określanie kierunku wiatru – wiatraczek przyniesiony przez dziecko;

 

 

 

 

Powitanie Zimy-

Inscenizacja

 

 

 

Skarby ziemi:

Poznanie różnych   skał wydobywanych z   ziemi: np. sól, węgiel, granit,   marmur

 

Dokarmianie   ptaków

 

 

 

Dokarmianie   ptaków

śnieg: badanie czystości śniegu, topnienie; pokaz

- drzewa iglaste: oglądanie ilustracji, czasopism.; poznawanie pierwszych roślin na ziemi, poznawanie roślin na różnych kontynentach; wpływ klimatu na rodzaj roślinności

 

 

 

 

magnes : zabawy badawcze - przyciąganie i odpychanie ciał , tonięcie ciał w wodzie.

 

- lód: topnienie lodu i jego objętość- doświadczenia; pokaz lodowców na biegunach –ilustracje;

 

- powietrze: co to jest dziura ozonowa? – doświadczenie „paląca się świeca w słoju ( tak – nie i dlaczego?);

 

 

Hodowla   roślin w   przedszkolu- sadzenie i obserwacja roślin: rzeżucha cebula, fasola

 

 

 

Powitanie Wiosny

 • kącik   przyrody
 • Inscenizacja   o wiośnie

Zabawa wiosenna

 

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie z nadejściem wiosny.

 • Wycieczka do         lasu, na pola         uprawne

 

Albumy:  

 • Ptaki
 • Zwierzęta leśne
 • owady

 

 

 

 

Poznanie ekosystemów – łąka, las,

Mieszkańcy ekosystemów   w naszym przedszkolu ( dzieci w   grupach przebrane za   żyjątka poszczególnych ekosystemów- wspólna   zabawa)

 

 

- zdrowa żywność : układanie jadłospisu, pokaz na ilustracji wzrostu niektórych roślin od nasionka do dojrzałej postaci; wysiew w ziemię nasion , sadzenie sadzonek ( rozsada) , bulwa ( ziemniak) ; badanie koloru warzyw: buraczek, marchew , ziemniak;

- przyroda się obudziła : zabawa badawcza „porównywanie gałązek drzew w sali i na dworze’ wyciąganie wniosków ; kwitnienie drzew , rola owadów , pylenie drzew – alergie.

 

 

 

- zwierzęta małe i duże: rozmnażanie i pożywienie, budowa i warunki życia; poznajemy zwierzęta chronione w Polsce – ilustracje , encyklopedie, słuchanie książki „Owady ‘’, „Ssaki’’, „Płazy’’; wyjazd z rodzicem do ogrodu zoologicznego;

Cykle rozwojowe   zwierząt
- zachowania w sytuacjach niebezpiecznych: pożar , wypadek drogowy, atak psa, oparzenia, ukąszenia owadów, zasłabnięcie dorosłego członka rodziny – historyjki, opowieść nauczyciela, znajomość numerów alarmowych, ilustracje pokaz udzielania pomocy.

 

 

wakacyjne rady: poznajemy zagrożenia nad wodą, w lesie, na polu , na drodze.

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

LUTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

CZERWIEC

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

E. Sopata

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

T. Kłossowicz

 

 

 

M.Turzańska

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

T. Kłossowicz

E.Sopata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Sopata  

T. Kłossowicz

M.Turzańska

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

Rozdział II

OGÓLNOPOLSKI  PROGRAM EDUKACJI  ZDROWOTNEJ   DLA PRZEDSZKOLAKÓW - AKADEMII AQUAFRESH

 

Cele programu:

 • zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej
 • wdrażanie do codziennego mycia zębów
 • niwelowanie strachu przed stomatologiem
 • wykształcenie   w dzieciach nawyku codziennego dbania o higienę jamy   ustnej.

ZADANIA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

W   Pastusiowej Krainie – teatrzyk sylwet

zapoznanie   dzieci z bohaterami   opowiadania. Omówienie cech charakterystycznych dla   danej postaci -   (Pastusie:   Milky, Lilly i Billy, Zębuś, Robaczek Próchniaczek i Szczotkuś).

Nauka Pastusiowej piosenki

KWIECIEŃ

E.Sopata

M.   Turzańska

 

Pastusiowe porady.

poznanie   zasad prawidłowej pielęgnacji   zębów oraz utrwalanie   nawyku codziennego mycia   zębów

Mycie zebów   w przedszkolu

KWIECIEŃ

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Pastusiowej Krainie zjawił się gość!

Wycieczka   do gabinetu stomatologicznego w   Wierzbnie. Zachęcenie dzieci do systematycznych wizyt u lekarza dentysty

Kolorowanie i wycinanie sylwetek postaci (Zębusia, Pastusiów, Szczotkusia, Robaczka Próchniaczka, Barneya).

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

E. Sopata

 

Zakupy z   Pastusiami.

Omówienie zasad zdrowego odżywiania się oraz   zachęcenie do kupowania przyborów higienicznych i produktów   sprzyjających zdrowiu.

Rozpoznawanie   produktów zdrowych

Wykonanie   zdrowych kanapek przez   dzieci

KWIECIEŃ

Nauczyciele

 

Zagadki z Pastusiowej Krainy

Utrwalenie zdobytych informacji na temat higieny jamy ustnej

Quiz - „Co   jest zdrowe dla   moich ząbków”

Prace plastyczne   w domu wykonane   z rodzicami na temat   „Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe!”

KWIECIEŃ

E. Sopata

 

 

III. Rozdział

Współpraca z rodzicami

Cel: aktywizowanie rodziców do współpracy w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym

ZADANIA:

 • Zachęcanie rodziców do podejmowania działań zmierzających do poprawy warunków pobytu dzieci w przedszkolu
 • Udział rodziców w działalności dydaktyczno – wychowawczej
 • Wybór Rady Rodziców
 • Pedagogizacja rodziców
 • Zbieranie informacji na temat pracy przedszkola
 • Informowanie rodziców o działalności przedszkola i postępach dzieci w nauczaniu i wychowaniu.

 

 

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

UWAGI

Informowanie rodziców o organizacji przedszkola i działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej przedszkola

- jadłospis

- treści programowe

- podziękowania

- imprezy, wycieczki

- rozkład zajęć

- godziny pracy nauczycieli i specjalistów

- konsultacje z rodzicami

 

Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola, z zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i prawem wewnętrznym

- zapoznanie z podstawą programową

- zapoznanie z planem pracy przedszkola i koncepcją pracy

- zapoznanie ze statutem przedszkola i procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- zapoznanie z regulaminem pracy przedszkola

- zapoznanie rodziców z zarządzeniami dyrektora i uchwałami Rady Gminy

 

 

 

 

 

 

Codziennie

Co miesiąc

W ciągu roku

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

wrzesień

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

wrzesień

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

intendent

Nauczyciele

Teresa K.

Nauczyciele

nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

dyrektor

 

dyrektor

 

 

dyrektor

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

Tablica informacyjna

 

 

Strona internetowa

Spotkania z rodzicami celem wymiany informacji:

- zebranie ogólne

- zebrania grupowe

 

- rozmowy indywidualne

 

- zajęcia otwarte

 

- konsultacje z rodzicami

 

 

Wrzesień, czerwiec

Wrzesień, styczeń

 

3 razy w roku

 

1 raz w roku

 

1 raz w tygodniu

 

 

Dyrektor

nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Informowanie rodziców o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

Listopad,

kwiecień

E. Sopata

 

Zachęcania rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola

- wyrażanie opinii przez rodziców na zebraniach,w ankietach , w skrzynce wniosków i pytań, na konsultacjach z nauczycielami i dyrektorem

- wspólne organizowanie imprez przedszkolnych:

Festyn, Mikołaj, Zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka itp

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Wg. planu uroczystości

 

 

Nauczyciele, dyrektor

 

 

 

 

Nauczyciele , dyrektor

 

 

 

 

 

 

Współudział rodziców w działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

- udział w zajęciach

- wykonywanie zadań z dzieckiem w domu

- udział w uroczystościach

- udział w wycieczkach

- udział w różnych akcjach (zbieranie nakrętek, baterii)

 

 

 

1 raz w roku

W ciągu roku

 

Wg. planu

Wg. Planu

W ciągu roku

 

 

 

Nauczyciele

Nauczyciele

 

Nauczyciele

Nauczyciele

M. Turzańska

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców

- spotkania z pedagogiem i logopedą

- artykuły dla rodziców

- spotkanie z psychologiem

 

W ciągu roku

W ciągu roku

Listopad

 

specjaliści

Nauczyciele

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

Włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych wiadomości i umiej mętności w celu niwelowania zaburzeń rozwojowych

- przygotowanie dla rodziców zadań do pracy z dzieckiem w domu w celu wspomagania dziecka

 

Współpraca z rodzicami dzieci, które jako 6 latki pójdą do szkoły

- przygotowywanie zadań dla dziecka do pracy w domu

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele i specjaliści

 

 

 

 

 

E. Sopata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z podsumowaniem nadzoru pedagogicznego

 

czerwiec

 

dyrektor

Kącik dla rodziców

Wybór Rady Rodziców

 

wrzesień

 

dyrektor

 

Wspomaganie rzeczowe i

finansowe rodziców

W ciągu roku

Rada Rodziców

 

Integracja rodziców i personelu przedszkola

- udział w uroczystościach i wycieczkach

- zorganizowanie spotkania integracyjnego

 

 

Wg.planu uroczystości

 

październik

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

 

 

Zbieranie informacji na temat działalności przedszkola

- ankiety

- współpraca z Radą Rodziców

 

 

Styczeń, czerwiec

 

W ciągu roku

 

 

dyrektor

 

dyrektor

 

Przekazywanie informacji dla rodziców na stronie internetowej przedszkola

 

W ciągu roku

E.Sopata

M. Jamroziak

 

 

Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola

- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych

- przygotowanie teatrzyku dla dzieci przez rodziców

 

 

W ciągu roku

 

czerwiec

 

 

 

 

Dyrektor

 

dyrektor

 

 

 

Rozdział IV

TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności:, teatralnej, plastycznej, muzycznej

 

Kreowanie postawy twórczej dziecka w zakresie aktywności teatralnej.

 

STANDARD

- Pobudzanie aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię,

fantazję, sferę uczuciowo – intelektualną.

- Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w

twórczości i aktywności własnej.

- Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno.

- Wzbudzanie przeżyć estetycznych.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

- Dziecko wie jak należy zachować się w teatrze i na uroczystościach  przedszkolnych oraz środowiskowych.                    

 - Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem. Umie posługiwać się kostiumem i rekwizytami.                                    

 - Uczestniczy w tworzeniu dziecięcych teatrzyków                                                          

- Rozwija swoje uzdolnienia.

 

 

ZADANIA

 

 

TERMIN

 

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

 

 

UWAGI
Założenie kącika teatralnego. Systematyczne wyposażanie go w pomoce dydaktyczne (kukiełki, pacynki), wykorzystanie ich do inscenizacji, samodzielnie wykonanych przez dzieci pomocy z papierowych torebek, łyżek, warzyw.

 


Przygotowanie inscenizacji i teatrzyków dla rodziców i dziadków z okazji uroczystości okazjonalnych i zajęć otwartych. (Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny itp.


Inicjowanie zabaw z elementami dramy i pantomimy.  Oglądanie różnych form teatralnych na terenie placówki, organizowanych przez agencje artystyczne.Zorganizowanie wyjazdu do Teatru Lalek we Wrocławiu. Poznanie kulisów teatru.


Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literatury dziecięcej.

                                                                                                                 Zorganizowanie występu nauczycieli dla dzieci

 

 

Przygotowanie inscenizacji teatralnej na przegląd Teatrzyków Dziecięcych w Domaniowie.


Przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów dla dzieci i rodziców poświęconych rozwijaniu twórczej aktywności dziecka (pedagogika zabawy) – Bajkolandia


Zachęcenie rodziców do przygotowania krótkiego występu dla dzieci.

              

  

                                                                                                   Zorganizowanie konkursu na ciekawą kukiełkę lub pacynkę.

 

 

Zorganizowanie konkursu recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz” – autor dowolny

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem

uroczystości przedszkolnych

oraz planem współpracy z

rodzicami.

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok - dyrektor

               Listopad/Kwiecień

Cały rok -                                                          

 

Marzec

 

 

Maj

 

Raz w miesiącu –

 

 

Czerwiec

                                          

Luty

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 


 

Dyrektor

 

 

 

 

E. Sopata

 

nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreowanie postawy twórczej dziecka w zakresie aktywności plastycznej

 

 

 

STANDARD

- Przedszkole rozbudza dziecięcą aktywność twórczą poprzez różnorodne działania

plastyczne.

- Dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne oraz środki artystycznego wyrazu

do rozwijania twórczej wyobraźni dziecięcej.

- Przedszkole stwarza warunki do obcowania ze sztuką.

- Nauczyciele podejmują działania mające na celu rozwój kreatywności i twórczej

aktywności w tworzeniu różnorodnych prac plastycznych.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

- Dziecko chętnie angażuje się w różne formy działalności artystycznej

indywidualnie i zespołowo. Dziecko posiada umiejętność wyrażania własnych

stanów emocjonalnych w działalności plastycznej.

- Dziecko zna różnorodne techniki plastyczne oraz różnorodne środki wyrazu

artystycznego.

- Dziecko wykazuje inwencję twórczą i aktywność w wykonywaniu własnych

wytworów i prac.

- Poprzez różnorodne formy wyrazu dziecko potrafi wyrażać swoje stany

emocjonalne i przeżycia.

- Dziecko potrafi posługiwać się różnorodnymi narzędziami i materiałami w

realizacji swoich zamierzeń.

 

 

 

ZADANIA

 

 

 

TERMIN

 

 

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

 

 

UWAGI

Tworzenie ilustracji wyrażających zaobserwowane zjawiska i otaczający świat

 Uczestniczenie w zajęciach plastycznych na powietrzu(rysowanie kredą, patykiem po ziemi, zabawy twórcze z wykorzystaniem piasku, układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego)

 

Tworzenie prac przestrzennych np. z masy solnej, masy papierowej, wprowadzanie nowych technik plastycznych

Wprowadzenie różnorodnych form plastycznych metodami aktywizującymi (np. M. Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej,Pedagogiki Zabawy)       

Oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców: malarzy, rzeźbiarzy, architektów. Poznanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek)

Wystawki prac plastycznych w przedszkolu oraz udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku

Spotkanie z artystą plastykiem lub rodzicem uzdolnionym plastycznie

Zorganizowanie konkursu plastycznego w przedszkolu „Cztery pory roku” lub „Maluję z rodzicami i z rodzeństwem”

 

Wykonanie kartek, ozdób, upominków na kiermasze świąteczne razem z rodzicami


Udział w miarę możliwości w konkursach plastycznych organizowanych na szczeblu gminy, powiatu .

Wyjazd do galerii sztuki

Cały rok

 

 

Cały rok -

 

 

 

 

Cały rok -

        

Cały rok -

                

        

 

Cały rok –

      

 

Kwiecień

      

    X, I, IV, V - M. Turzańska

                                  

    Zgodnie z terminem świąt, uroczystości -                

      

 

   

 

 

 

 

 

Zgodnie z ofertą

   

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

       nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Turzańska    

 

 

 


Kreowanie aktywności twórczej dziecka w zakresie aktywności muzycznej.

 

STANDARD

· Przedszkole rozbudza chęć swobodnego wyrażania siebie poprzez śpiew,

taniec, grę na instrumentach.

· Dziecko nabywa umiejętność współdziałania w grupie podczas uczestnictwa w

zabawach muzyczno – ruchowych.

· Nauczyciele poprzez zajęcia i zabawy muzyczne kształtują u dzieci poczucie

rytmu oraz uczą dostrzegania zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku

utworu muzycznego.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

· Dzieci znają różne piosenki i potrafią je zaśpiewać.

· Potrafią rytmizować tekst.

· Potrafią rozróżniać wysokość, barwę i dynamikę dźwięków

· Dostrzegają potrzebę obcowania z muzyką.

· Swobodnie wyrażają swoją osobę w muzyce, tańcu i zabawie.

· Poznają różne gatunki muzyki.

· Potrafią zatańczyć wybrane tańce.

· Znają i nazywają wybrane instrumenty muzyczne.

· Potrafią wykonać proste instrumenty muzyczne.

 

 

ZADANIA

 

 

TERMIN

 

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

Zorganizowanie kącika muzycznego: instrumenty muzyczne, sprzęt do nagrania i odtwarzania muzyki, książki o znanych kompozytorach)

Spotkanie z zespołem muzycznym. Zapoznanie ze sprzętem grającym ( akordeon, mikrofon, organy)

Grupowe i indywidualne śpiewanie piosenek

Rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich

Zachęcanie dzieci do wyrażania ciałem, gestem, ruchem otaczającą rzeczywistość, udział w zajęciach rytmiki

Przedstawienie ruchem różnego typu muzyki

Zorganizowanie zajęć pt.: „Śpiewamy kolędy".

Zapoznanie dzieci z grającym sprzętem muzycznym-dzisiejszym i   dawnym( oglądanie na zdjęciach, obrazkach dawnego sprzętu: gramofon, magnetofon, adapter, radio, starych płyt)

„Chwila z muzyką" - słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej oraz ulubionych płyt przedszkolnych i przyniesionych z domu przez dzieci

Wykonanie niekonwencjonalnych instrumentów (grzechotki z puszek, butelek wypełnionych różnymi materiałami)

Zabawy w orkiestrę i dyrygenta z wykorzystaniem głosu lub instrumentu

Organizowanie występów taneczno- wokalnych przed grupą, rodzicami, zaproszonymi gośćmi

Zorganizowanie wyjazdu do kościoła w Domaniowie (zapoznanie z mechanizmem, budową i brzmieniem organów)

Organizowanie spacerów i wycieczek połączonych ze słuchaniem odgłosów (lasu, parku, ruchu ulicznego)

Konkurs piosenki „Moje ulubione zwierzątko”

Zorganizowanie balu karnawałowego w Domaniowie „Bajkolandia”

Występy utalentowanych rodziców i przyjaciół

Nauka tańców w grupach i prezentacja ich na uroczystościach

Zaproszenie do przedszkola Orkiestry Dętej z Domaniowa – Festyn Rodzinny

 

Zajęcia dodatkowe – rytmika i taniec

 

wrzesień

 

 

 

 

Październik

 

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

Grudzień -

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

kwiecień

 

Styczeń -                                    

                                          

Czerwiec.

 

 

 

Od listopada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Turzańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                 PROGRAM „ AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

 

                       PLAN PRACY NA 4- TYGODNIOWE WARSZTATY

            

                       PT. „ ZBOŻA ZJADAMY- ENERGIE Z NICH MAMY „

 

 

 

   CELE:

 

-dziecko wie:

 • jakie produkty należy jesc aby mieć energię do zabawy
 • czym jest piramida zywienia przedszkolaka
 • gdzie rośnie zboże i co się z nim dzieje jak urosnie
 • jakie są rodzaje zbóż
 • co to są produkty zbożowe
 • jak powstaje chleb, makaron i platki sniadaniowe
 • jakie są rodzaje kasz, co to jest ryż i jak wyglądają rosliny strączkowe
 • jak wygląda olej, nasiona i orzechy
 • zna smak orzechów
 • wykleja pracę plastyczną sam i z rodzicem
 • bawi się z zabawy ruchowe związane z tematem zajęć

 


TYDZIEŃ I. Pokazanie dzieciom jak wygląda piramida żywienia. Omówienie na podstawie obrazków i zabaw ruchowych co to są produkty zbożowe.

 

Czynnosci i aktywność dzieci                           Osoba odpowiedzialna:

Zapoznanie dzieci z wnętrzem piramidy żywienia na podstawie czytaniej przez nauczyciela bajki „ Podróż do wnętrza piramidy”. Kolorowanie pięter piramidy na gotowych szablonach.

Zapoznanie dzieci z produktami zbożowymi na podstawie ilustracji i wiersza pt. „Żniwa”

   Kolorowanie róznymi technikami obrazków przedstawiających zboża. Zabawa ruchowa „ Lata ptaszek”, „ Podajemy worek z mąką”, „ Przewożenie zboża do młyna”. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki pt. „ Zasiali górale owies”- wspólne spiewanie z nauczycielką. Wycieczka na pola uprawne- tam gdzie rośnie zboże.

                W grupach

 

 

Tydzień II. Zapoznanie dzieci : „ Jak powstaje chleb, makaron i płatki śniadaniowe”

 

Zapoznanie dzieci z treścią czytanej przez nauczycielkę bajki pt. „Zwierzątka ze zdrowego zakątka – jak powstaje chleb”. Wspólne omówienie tresci bajki. Układanie plansz w kolejnosci – jak powstaje chleb z pomoca nauczycielki. Poznanie różnych rodzai płatków sniadaniowych i makaronów na podstawie obserwacji wybranych płatków i makaronów.Wykonanie pracy plastycznej z masy solnej- chlebki. Słuchanie piosenki i zabawa muzyczno- ruchowa „ Czarny baranie”, „ Makarony”.

W grupach

 

 

Tydzień III. Zapoznanie dzieci z rodzajami kasz, z ryżem i roślinami strączkowymi

 

Zapoznanie dzieci z rodzajami kasz na podstawie wiersza „ Bajka o królu” Omówienie treści wiersza. Ogladanie i dotykanie przez dzieci różnych rodzajów kasz umieszczonych w miseczkach. Wspólne wykonanie pracy plastycznej dzieci z rodzicami- wyklejenie pracy na temat „zboża” różnymi rodzajami kasz. Zabawa muzyczno-ruchowa „ Kurki dziobią ziarenka”. Zapoznanie dzieci z wyglądem ryżu na podstawie ilustracji i prawdziwego ryżu. Zabawa ruchowa „ Przewozimy ryż”. Zapoznanie dzieci z wyglądem fasoli i grochu na podstawie ilustracji i prawdziwych ziaren. Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczycielkę „Polka-fasolka” Zabawa muzyczno ruchowa: „ Szparagowe pole”

W grupach

 

 

 

Tydzień IV Orzechy, nasiona i tłuszcze

 

Zapoznanie dzieci z wyglądem masła, oleju i ryb na podstawie ilustracji. Wysłuchanie przez dzieci wiersza czytanego przez nauczycielkę pt.”Rybka”

Omówienie tresci wiersza, Zabawa ruchowa „ Smarowanie chleba masłem”.

Czytanie przez nauczycielke bajki „ Zwierzatka z zielonego zakątka – jak powstaje olej” Ogladanie ilustracji przez dzieci. Praca plastyczna wyklejanie łuskami z kolorowego papieru konturów ryby. Zabawa ruchowa „ Celny orzech”. Ogladanie ilustracji i słuchanie wiersza pt” Słonecznik”. Próbowanie   jak smakują orzechy przyniesione przez nauczycielkę.

W grupach

 

 

Copyright 2012© Przedszkole Publiczne w Polwicy, Projekt strony ITFirm.pl